วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 634/60/217/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/11/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 634/70/197/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ปริมาณงาน จำนวน 3 หลัง 14/05/2563 634/-/200/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 634/60/192/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.515+950 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/04/2563 634/-/186/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ที่ กม.529+650 (สี่แยกไฟแดงลือชัย) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/04/2563 634/-/185/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 5 ที่ กม.506+460 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/05/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 4 ที่ กม.505+150 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.504+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/03/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.502+580 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.500+260 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/04/2563 634/-/06/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 20/04/2563 634/-/173/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.345+033 - กม.364+975 ปริมาณงาน 616.86 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.26+513 - กม.42+206 ปริมาณงาน 1,415.50 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,032.36 ตร.ม. 16/04/2563 634/-/176/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ