วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint และงานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวและสองหน้า ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.509+508 – กม.510+490 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/12/2561 634/ - /95/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/01/2562 634/60/109/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
138 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 634/35/04/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 634/60/108/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 634/45/98/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
141 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 25/12/2561 634/60/96/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
142 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) จำนวน 4 ชุด 24/12/2561 634/ - /94/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
143 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.324+960 (บริเวณทางแยก บ.หนองตาใกล้) 20/12/2561 634/-/90/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/12/2561 634/60/87/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
145 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 634/60/86/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 634/60/85/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
147 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 634/35/03/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 634/45/81/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
149 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,420 ตารางเมตร 04/12/2561 634/ - /75/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
150 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. 04/12/2561 คค06054/พ.1/e/13/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 136 ถึง 150 จาก 159 รายการ