วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.504+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/03/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.502+580 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.500+260 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/04/2563 634/-/06/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 20/04/2563 634/-/173/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.345+033 - กม.364+975 ปริมาณงาน 616.86 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.26+513 - กม.42+206 ปริมาณงาน 1,415.50 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,032.36 ตร.ม. 16/04/2563 634/-/176/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 634/35/10/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 10/04/2563 634/60/163/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.329+250 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 325 ตร.ม. 10/04/2563 634/-/156/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 คค06054/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตระการพืชผล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 2 หลัง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic paint ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.17+540 รวมปริมาณงาน 334.53 ตร.ม. 09/04/2563 634/-/157/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. 08/04/2563 คค06054/พ.1/e/12/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 159 รายการ