วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 634/60/167/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/19/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
33 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/182563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
34 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
35 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.7+450 - กม.8+115 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 20 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ตอน 2 ระหว่าง กม.326+450 - กม.327+710 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 38 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
37 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 634/60/158/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 634/60/154/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
41 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 634/60/152/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
42 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.1+124 - กม.40+665 และทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น ระหว่าง กม.4+285 - กม.13+628 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1,644.96 ตร.ม. 20/03/2563 634/ - /139/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ตอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.2+875 และ กม.4+927 - กม.5+625 ปริมาณงาน 19,235 ตร.ม. 19/03/2563 คค06054/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
44 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+000 - กม.532+733 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,072.76 ตร.ม. 18/03/2563 634/ - /137/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
45 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา-ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.34+950 - กม.37+420 ปริมาณงาน 22,263 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/07/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 159 รายการ