วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 - กม.77+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/04/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/03/2563 634/35/09/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.494+321 – กม.500+161 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 42 ต้น 12/03/2563 คค06054/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
49 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725-กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา – ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.26+617 – กม.29+140 ปริมาณงาน 22,707.00 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/06/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
51 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ระหว่าง กม.73 + 097 – กม.75 + 833 ปริมาณงาน 24,801.00 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/05/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+867 ปริมาณงาน 20,424 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/08/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง – สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11 + 537 – กม.13 + 210 ปริมาณงาน 15,891.00 ตร.ม. 12/03/2563 คค06054/พ.1/e/09/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.519+290 - กม.522+341 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 30,602 ตร.ม. 10/03/2563 คค06054/พ.1/e/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/03/2563 634/45/127/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/03/2563 634/60/117/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ 27/02/2563 คค06054/พ.1/e/01/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 จ้างเหมาทำการปิดจุดกลับรถถาวร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.504+794 - กม.505+096,กม.509+017 - กม.509+038 และระหว่าง กม.510+716 - กม.510+739 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 26/02/2563 634/ - /111/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 634/35/07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
60 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+193 - กม.510+403 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/02/2563 634/ - /110/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 159 รายการ