วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 634/60/107/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
62 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 29/01/2563 634/60/92/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 634/35/06/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 634/45/85/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 634/35/05/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/01/2563 634/60/68/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
67 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 634/60/67/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
68 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2562 634/60/63/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
69 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+000 - กม.24+421 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 270,590 ตร.ม. 23/12/2562 634/ - /59/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 634/60/54/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
71 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/12/2562 634/60/57/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
72 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 202,212,2377 รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 258,000 ตร.ม. 18/12/2562 634/ - /56/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/12/2562 634/45/55/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
74 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 634/60/52/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยควมปลอดภัยเกาะกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.46+470 - กม.46+570 และระหว่าง กม.47+800 - กม.48+240 รวมปริมาณงาน 2.00 แห่ง 16/12/2562 634/ - /47/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 159 รายการ