วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 634/35/04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
77 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.76+174 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 13/12/2562 634/ - /43/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 09/12/2562 634/60/34/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 634/60/26/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 634/35/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 634/45/21/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 634/35/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
83 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 264,250 ตร.ม. 29/10/2562 634/ - /07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
84 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 357,310 ตร.ม. 29/10/2562 634/ - /04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 24 รายการ 25/10/2562 634/60/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 25/10/2562 634/60/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
87 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง เดือน ก.ย. 2562 08/10/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
88 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 รายการ 25/09/2562 634/60/332/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/09/2562 634/35/17/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
90 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 159 รายการ