วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 ึึคค06054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
92 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505+518 – กม.506+373 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/18/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354+850 - กม.355+620 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/17/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/09/2562 634/60/306/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
95 ซื้อยางนอก ขนาด ๒๑๕-๗๐ R ๑๕ จ านวน ๔ เส้น 23/08/2562 634/30/161/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
96 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 634/35/16/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 30/07/2562 634/60/285/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 23/07/2562 634/60/279/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 634/60/283/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/07/2562 634/45/282/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 634/35/14/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
102 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint (สีเหลือง) ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ – เขมราฐ ระหว่าง กม.376+125 – กม.384+000 ปริมาณงาน 364.91 ตร.ม. 08/07/2562 634/ - /270/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
103 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน (ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.508+500 – กม.508+775 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/06/2562 634/ - /261/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 24/06/2562 634/45/260/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 634/35/13/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 159 รายการ