วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 634/60/208/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/06/2562 634/60/249/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 634/35/12/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
109 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง หน้าเดียว (สีเหลือง) ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ระหว่าง กม.50+575 – กม.69+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน 840 อัน 28/05/2562 634/ - /238/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 634/45/231/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 634/60/227/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 634/35/10/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2562 634/60/199/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 634/35/09/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 634/ - /188/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 634/60/187/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
117 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134,2210 รวมปริมาณงาน 2 รายการ 20/03/2562 634/ - /182/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 634/35/08/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 634/60/174/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
120 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 28/02/2562 634/ - /164/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 159 รายการ