วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเสร็จ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง – เขมราฐ ระหว่าง กม.90+804 – กม.96+246 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 ต้น 01/04/2564 คค06054/พ.1/e/37/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+793 – กม.76+146 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 73 ต้น 01/04/2564 คค 06054/พ.1/e/36/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.68+050 – กม.69+835 (RT) จำนวน 52 ต้น 01/04/2564 คค06054/พ.1/e/38/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ที่ กม.62+400 และ กม.68+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 31/03/2564 คค060547/พ.1/e/39/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 3 ระหว่าง กม.กม.18+925 – กม.19+450 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/18/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.กม.13+350 – กม.13+805 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา – หนองผือ ระหว่าง กม.355+600 – กม.356+370 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 ต้น 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/14/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 5 ระหว่าง กม.กม.69+200 – กม.69+760 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 4 ระหว่าง กม.กม.64+725 – กม.65+250 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/19/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+485 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 12 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอน นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม ระหว่าง กม.กม.0+202 – กม.0+902 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/15/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+130 – กม.1+390 (RT.,LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/13/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 24 ระหว่าง กม.กม.31+835 – กม.32+255 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+322- กม.0+952 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/16/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+141 – กม.7+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 143 ต้น 18/11/2563 คค06054/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ