วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 634/40/244/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 16/06/2563 634/60/242/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/06/2563 634/45/241/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 ซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 634/35/13/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 15/06/2563 634/40/238/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/06/2563 634/60/240/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 12/06/2563 634/60/237/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/06/2563 634/60/230/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/06/2563 634/45/233/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 634/45/233/63 11/06/2563 634/45/233/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 634/60/231/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 634/60/232/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.512+000 ปริมาณงาน 3,302 อัน 10/06/2563 634/-/229/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รา ยการ 10/06/2563 634/60/221/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร S400 ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.23+557 (สี่แยกอำเภอกุดข้าวปุ้น) ปริมาณงาน 1.00 ตู้ 10/06/2563 634/-/220/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 634 รายการ