วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/06/2563 634/60/230/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.509+495 ปริมาณงาน 8 ชุด 05/06/2563 634/-/226/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/06/2563 634/60/228/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/06/2563 634/60/225/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
35 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 634/70/224/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/06/2563 634/60/218/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 634/60/217/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 27/05/2563 634/70/215/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/05/2563 634/60/213/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 634/45/212/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 634/45/211/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
42 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 634/10/206/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 634/40/207/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/12/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/11/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 634 รายการ