วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 09/01/2562 634/60/114/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
572 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 08/01/2562 634/60/112/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
573 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/01/2562 634/60/110/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
574 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint และงานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวและสองหน้า ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.509+508 – กม.510+490 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/01/2562 634/ - /95/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
575 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 634/35/05/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
576 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/01/2562 634/60/109/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
577 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 634/35/04/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
578 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 634/60/108/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
579 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ลื่น จำนวน 6 รายการ 01/10/2561 070(65)/62/2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
580 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 01/10/2561 070(65)/62/3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/01/2562 634/60/106/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
582 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ 01/10/2561 070(65)/62/1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
583 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/12/2561 634/60/104/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
584 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 22/01/2562 คค 06054/พ.1/05/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
585 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 28/12/2561 634/ - /101/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 571 ถึง 585 จาก 634 รายการ