วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 634/40/210/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 634/60/208/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 634/40/210/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
49 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/05/2563 634/60/208/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 634/60/209/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
51 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 634/70/197/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 15/05/2563 634/60/205/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/05/2563 634/60/204/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 634/60/203/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 634/45/202/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
56 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ปริมาณงาน จำนวน 3 หลัง 14/05/2563 634/-/200/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
57 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 คค 06054/พ.1/e/28/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 88 06054/พ.1/e/27/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/05/2563 634/60/199/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2563 634/60/198/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 634 รายการ