วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.504+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/03/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
77 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.502+580 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.500+260 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/04/2563 634/-/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
79 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/04/2563 634/-/06/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
80 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 20/04/2563 634/-/173/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 634/60/179/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
82 งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.345+033 - กม.364+975 ปริมาณงาน 616.86 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.26+513 - กม.42+206 ปริมาณงาน 1,415.50 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,032.36 ตร.ม. 16/04/2563 634/-/176/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 14/04/2563 634/60/175/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
84 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 634/30/75/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
85 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 634/35/10/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
86 งานจ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.530+352 - กม.530+781.50 ปริมาณงาน 474 ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+821 ปริมาณงาน 849 ตร.ม. รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1,323 ตร.ม. 13/04/2563 634/-/172/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 10/04/2563 634/60/163/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
88 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.329+250 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 325 ตร.ม. 10/04/2563 634/-/156/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
89 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 2 ชุด 10/04/2563 634/30/74/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
90 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 634/70/171/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 634 รายการ