วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด750-16 จำนวน 2 ชุด 10/04/2563 634/30/71/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
92 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 คค06054/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตระการพืชผล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 คค06054/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
94 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic paint ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.17+540 รวมปริมาณงาน 334.53 ตร.ม. 09/04/2563 634/-/157/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/04/2563 634/60/170/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 08/04/2563 634/60/160/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. 17/04/2563 คค06054/พ.1/e/12/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
98 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 634/60/167/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 634/60/168/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 634/60/159/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/04/2563 634/60/161/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
102 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 คค06054/พ.1/e/19/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
103 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 คค06054/พ.1/e/182563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 634/45/166/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 634/60/164/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 634 รายการ