วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 634/60/162/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.7+450 - กม.8+115 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 20 ต้น) 23/04/2563 คค06054/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ตอน 2 ระหว่าง กม.326+450 - กม.327+710 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 38 ต้น) 23/04/2563 คค06054/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
109 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 23/04/2563 คค06054/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
110 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 23/04/2563 คค06054/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 634/60/158/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 634/60/150/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 634/30/68/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 02/04/2563 634/30/66/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 ซื้อยางนอก ขนาด 215-70 R 15 จำนวน 4 เส้น 01/04/2563 634/30/65/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 634/30/64/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 634/60/154/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 634/30/62/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 634/45/153/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
120 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 634/60/152/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 634 รายการ