วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วเสร็จ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง – เขมราฐ ระหว่าง กม.90+804 – กม.96+246 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 47 ต้น 07/04/2564 คค06054/พ.1/e/37/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.18+793 – กม.76+146 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 73 ต้น 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/36/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.68+050 – กม.69+835 (RT) จำนวน 52 ต้น 07/04/2564 คค06054/พ.1/e/38/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล – ดอนใหญ่ ที่ กม.62+400 และ กม.68+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2564 คค060547/พ.1/e/39/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+800 และ กม.5+810 - กม.8+390 และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+000 ปริมาณงาน 2,051 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/33/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.49+450 - กม.52+490 ปริมาณงาน 2,418 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/35/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.35+213 - กม.36+850 ปริมาณงาน 1,794 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/32/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.527+428 - กม.530+348 ปริมาณงาน 3,115 ตร.ม. 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/34/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.309+900 - กม.316+555 และ กม.320+000 - กม.321+725 ปริมาณงาน 3,340 อัน 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/30/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.35+213 - กม.36+850 ปริมาณงาน 4,108 อัน 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/31/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+948 - กม.77+923 และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.77+923 - กม.99+300 ปริมาณงาน 8,199 อัน 07/04/2564 คค 06054/พ.1/e/29/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.504+920 - กม.511+549 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2564 คค 06054/พ.1/e/025/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 านปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.493+144 - กม.494+226 ปริมาณงาน 22,294 ตร.ม. 25/03/2564 คค 06054/พ.1/e/26/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.524+200 - กม.525+361 ปริมาณงาน 23,058 ตร.ม. 25/03/2564 คค 06054/พ.1/e/28/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 1 ระหว่าง กม.514+850 - กม.515+956 ปริมาณงาน 22,841 ตร.ม. 25/03/2564 คค 06054/พ.1/e/27/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ