วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 10/04/2563 คค06054/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 10/04/2563 คค06054/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ตอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.2+875 และ กม.4+927 - กม.5+625 ปริมาณงาน 19,235 ตร.ม. 25/03/2563 คค06054/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา-ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.34+950 - กม.37+420 ปริมาณงาน 22,263 ตร.ม. 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/07/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 - กม.77+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/04/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.494+321 – กม.500+161 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 42 ต้น 18/03/2563 คค06054/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725-กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม. 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา – ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.26+617 – กม.29+140 ปริมาณงาน 22,707.00 ตร.ม. 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/06/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ระหว่าง กม.73 + 097 – กม.75 + 833 ปริมาณงาน 24,801.00 ตร.ม. 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/05/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+867 ปริมาณงาน 20,424 ตร.ม. 17/03/2563 คค06054/พ.1/e/08/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง – สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11 + 537 – กม.13 + 210 ปริมาณงาน 15,891.00 ตร.ม. 18/03/2563 คค06054/พ.1/e/09/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.519+290 - กม.522+341 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 30,602 ตร.ม. 16/03/2563 คค06054/พ.1/e/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ 04/03/2563 คค06054/พ.1/e/01/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 ึึคค06054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 40 รายการ