ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
Office of Information Technology
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/11/2562 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 17,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 90,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 15,564.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 08/10/2562 1,401,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 73,821.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 8,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 66 รายการ 01/02/2562 4,182,845.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 2,166.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 4,690,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/12/2561 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 4,552,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/11/2561 61,471.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 33 รายการ