วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
โครงการขยาย 4 ช่องจราจร
ลงวันที่ 03/03/2563

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ (ขยาย 4 ช่องจราจร )
ด้วยกรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร ปี 2563 ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท
??ระหว่าง กม.235+705 (เทศบาลตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน) – กม.249+500(ตำบลสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย)?? ?? ระยะทางรวม 13.795 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง
ออกแบบการก่อสร้างโดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-4561-1535
และโทรสาร 0-4561-3354 หรือทางเฟสบุ๊คเพจ “แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่หนึ่ง กรมทางหลวง”
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'