วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 638/40/62/260 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/07/2562 638/45/62/253 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 638/35/62/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/06/2562 638/40/62/245 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/06/2562 638/40/62/246 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมห้องน้ำที่หน่วยปรับซ่อม จำนวน 1 หลัง 26/06/2562 638/-/62/242 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 21/06/2562 638/60/62/236 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/05/2562 638/35/62/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 638/60/62/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2562 638/60/62/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 638/60/62/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 638/35/62/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 งานจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายในแขวงฯ จำนวน 1 แห่ง 14/05/2562 638/-/62/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 160 รายการ