วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 638/60/62/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/05/2562 638/35/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 19/04/2562 638/60/62/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/35/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 638/60/62/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 638/60/62/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 1 ที่กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 2 ที่กม.16+595 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ที่กม.251+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.260+950 - กม.271+989 และทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอนตะรางสวาย – ท่าด่าน ระหว่างกม.20+286 – กม.20+531 ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 จ้างงานเครื่องหมายนำทางทล.226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุงระหว่างกม.301+150-กม.303+306,ทล.294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.8+942-กม.10+965,ทล.220ตอนวังหิน-ขุขันธ์ระหว่างกม.50+975-กม.51+520และทล.2448ตอนทางเข้าอุทุมพรพิสัยระหว่างกม.0+000-กม.0+490ปริมาณงาน 4แห่ง 13/03/2562 638/-/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 160 รายการ