วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/06/2563 638/40/63/252 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 638/60/63/246 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/06/2563 638/60/63/248 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 638/35/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 638/60/63/242 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/406 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 638/85/63/244 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 16/06/2563 638/85/63/241 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 638/85/63/240 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 08/06/2563 638/45/63/236 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 638/40/63/238 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 638/70/63/239 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 638/45/63/237 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 843 รายการ