วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/05/2563 638/60/63/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/05/2563 638/60/63/202 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 638/60/63/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/05/2563 638/60/63/206 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/05/2563 638/60/63/205 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/45/63/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/60/63/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/04/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/45/63/207 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/60/63/209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/60/63/208 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 638/60/63/197 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 843 รายการ