วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
781 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
782 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
783 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
784 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
785 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/40/62/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
786 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 638/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
787 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 638/40/62/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
788 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 638/60/62/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
789 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/40/62/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
790 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
791 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
792 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/60/62/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
793 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 638/60/62/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
794 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
795 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/01/2562 638/45/62/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 781 ถึง 795 จาก 843 รายการ