วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
796 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/01/2562 638/60/62/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
797 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
798 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
799 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 638/85/62/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
800 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 638/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
801 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 638/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
802 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทาง ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 18/12/2561 638/-/62/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
803 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทาง ควบคุมของหมวดทางหลวงภูสิงห์ จำนวน 3 รายการ 24/12/2561 638/-/62/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
804 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 638/35/62/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
805 วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 17/12/2561 638/40/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
806 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 17/12/2561 638/45/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
807 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 638/40/62/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
808 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/12/2561 638/45/62/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
809 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 638/70/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
810 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 2 รายการ 12/12/2561 638/-/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 796 ถึง 810 จาก 843 รายการ