วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 05/05/2563 638/40/63/196 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/05/2563 638/70/63/199 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 638/40/63/198 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 638/40/63/195 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 638/35/63/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 23/04/2563 638/60/63/189 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/60/63/190 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/40/63/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 638/40/63/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 638/30/63/00098 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 15 รายการ 15/04/2563 638/30/63/00095 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 638/30/63/00094 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 638/30/63/00093 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 843 รายการ