วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00091 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00090 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/85/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 638/60/63/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/164 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00082 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 คค 06052/พ.1/e/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 02/04/2563 638/-/63/00021 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 843 รายการ