วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 638/35/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 45 วัน 01/04/2563 คค 06052/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 จ้างเหมายริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/02/2563 638/70/63/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 638/60/63/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 74 รายการ