วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/-/64/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/35/64/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 638/40/64/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 15/12/2563 638/45/64/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 638/60/64/30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 17/11/2563 638/30/64/00014 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/11/2563 638/60/64/27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/11/2563 638/60/64/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 638/-/64/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 02/11/2563 638/-/64/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 638/45/63/326 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 25/08/2563 638/40/63/309 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/08/2563 638/60/63/293 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20/07/2563 638/40/63/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/40/63/268 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 107 รายการ