วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/-/63/368 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/366 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/367 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/406 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 638/60/63/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 107 รายการ