วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 01/08/2562 638/60/62/258 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 638/40/62/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ จำนวน 10 ชุด 30/07/2562 638/-/62/271 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 638/60/62/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 74 รายการ