วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 19/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 คค 06052/พ.1/e/28/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 638/70/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 2 รายการ 12/12/2561 638/-/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 638/70/62/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/11/2561 638/60/62/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 74 จาก 74 รายการ