วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00051 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00041 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/10/2562 638/40/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 30/10/2562 638/60/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 107 รายการ