f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนแยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.320+000 - กม.320+800 30/03/2564 636/-/64/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 187 ตัน 29/03/2564 636/60/64/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ 25/02/2564 636/60/64/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
19 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/02/2564 636/60/64/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 196 ตัน 19/02/2564 636/60/64/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
21 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.38+800 - กม.39+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 636/-/64/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.8+900 - กม.9+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 636/-/64/69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
23 จกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.18+750 - กม.20+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 636/-/64/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
24 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 5 ระหว่าง กม.24+000 - กม.33+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 636/-/64/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
25 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+900 - กม.10+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 636/-/64/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 636/-/64/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
27 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 208 ตัน 07/01/2564 636/60/64/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
28 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 208 ตัน 07/01/2564 636/60/64/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
29 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 4 รายการ 24/12/2563 636/60/64/53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
30 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.319+900 - กม.320+436 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2563 ศก.2/42/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 171 รายการ