f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 แยกหัวช้าง ถึง แยกนากระแซง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.318+036 - กม.332+805 (เป็นตอนๆ) 17/11/2563 ศก.2/2/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
47 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร กิจกรรม งานปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน กม.31+000 (แยกบ้านไฮ) บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.30+806 - กม.31+114 13/11/2563 ศก.2/6/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
48 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ศก.2/41/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
49 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 4 รายการ 17/11/2563 636/60/64/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
50 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+458 - กม.11+225 (และส่วนขยายทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2335 กม.10+640 - กม.11+559) ปริมาณงาน 40,273 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/40/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
51 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ศก.2/27/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
52 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+125 - กม.7+458 ปริมาณงาน 29,997 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/14/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
53 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+125 ปริมาณงาน 37,920 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/13/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
54 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.38+570 - กม.39+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
55 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.24+610 - กม.26+883 ปริมาณงาน 23,810 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/37/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
56 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+760 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,634 ตารางเมตร 09/11/2563 ศก.2/8/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
57 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.75+200 - กม.77+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 ศก.2/39/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
58 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+040 - กม.14+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,670 ตารางเมตร 05/11/2563 ศก.2/10/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
59 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 31,320 ตารางเมตร 04/11/2563 ศก.2/35/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
60 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.26+366 - กม.27+393 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 ศก.2/26/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 171 รายการ