f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างผลิตป้ายไวนิล งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) 16/06/2563 636/-/63/198 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
17 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 636/60/63/195 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
18 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 12/06/2563 636/60/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 12/06/2563 636/40/63/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
20 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 12/06/2563 636/35/63/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
21 จ้างซ่อมและย้ายจุดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) ใช้ประจำห้อง ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 11/06/2563 636/-/63/191 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
22 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 636/60/63/190 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
23 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) 10/06/2563 636/60/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
24 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. 10/06/2563 636/60/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
25 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น 372XP HUSQVARNA 08/06/2563 636/40/63/185 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
26 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทางและเกาะกลาง (รหัสงาน 21521) สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 08/06/2563 636/-/63/186 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
27 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 05/06/2563 636/-/63/183 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
28 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 636/35/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/06/2563 636/45/63/181 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 636/70/63/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 500 รายการ