f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 636/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
452 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 636/60/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
453 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 636/60/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
454 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 06/02/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
455 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 16/01/2562 636/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
456 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 26/02/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
457 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 29 รายการ 14/01/2562 636/40/62/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
458 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ใช้ในงานปรับซ่อม เพื่อ Stock เข้าโรงงาน จํานวน ๑๑ รายการ 10/01/2562 636/30/62/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
459 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ 636/35/62/10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 04/01/2562 636/35/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
460 ซื้อ ASPHALT CONCRETE ( HOT MIX) จำนวน 45 ตัน 04/01/2562 636/60/62/69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
461 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2562 636/60/62/68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
462 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 21-6571-15-9 ทะเบียน 4กน 7311 กทม. ตามจำนวน 1 งาน 03/01/2562 636/-/62/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
463 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/01/2562 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
464 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28/12/2561 636/-/62/66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
465 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 28/12/2561 636/35/62/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 451 ถึง 465 จาก 500 รายการ