f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/18 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 29/04/2563 636/30/63/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
62 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 17 รายการ 29/04/2563 636/60/63/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
63 ซื้อเสาการ์ดเรล (แผ่นตรง) ขนาด Dia. 0.10 x 2.00 ม. หนา 4.00 มม. 28/04/2563 636/60/63/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 28/04/2563 636/35/63/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
65 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/05/2563 คค 06053/พ.1/e.33/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 17/04/2563 636/60/63/142 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 17/04/2563 636/45/63/141 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 8 รายการ 16/04/2563 636/60/63/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 636/60/63/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
70 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 636/60/63/136 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
71 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 15/04/2563 636/60/63/134 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 636/30/63/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 636/30/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
74 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 ศก.2/29/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/35/63/01 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 13/04/2563 636/35/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 500 รายการ