f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 คค 06053/พ.1/e.30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
77 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 09/04/2563 636/35/63/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
78 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 ศก.2/35/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
79 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวนนวน 1 รายการ 02/04/2563 636/-/63/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
80 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 ศก.2/28/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
81 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 01/05/2563 ศก.2/33/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
82 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 ศก.2/31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
83 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 636/-/63/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
84 างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+866 - กม.5+014 (LT.,RT.), กม.11+535 - กม.11+594 และ กม.11+612 - กม.11+672 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 636/-/63/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
85 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ 01/04/2563 636/-/63/131 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
86 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 01/04/2563 636/60/63/130 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
87 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 636/60/63/130 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
88 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+720 - กม.24+660 (LT.,RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/04/2563 ศก.2/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
89 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.21+620 - กม.54+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 ศก.2/24/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
90 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 636/35/63/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 500 รายการ