f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 29/05/2563 636/60/63/179 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
32 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 6 รายการ 28/05/2563 636/60/63/178 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/21 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 28/05/2563 636/30/63/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
34 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 7 รายการ 27/05/2563 636/40/63/176 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
35 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/05/2563 636/35/63/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
36 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 26/05/2563 636/60/63/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 636/40/63/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
38 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. จำนวน 46 ลบ.ม. (69 ตัน) 26/05/2563 636/60/63/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
39 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2563 636/40/63/170 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
40 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 21/05/2563 636/60/63/169 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
41 ซื้อทรายหยาบจำนวน 17 ลบ.ม. 20/05/2563 636/60/63/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
42 ซื้อปูนซีเมนต์ผสม จำนวน 145 ถุง 19/05/2563 636/60/63/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
43 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงินที่ กม.4+660 (เกาะกลางถนน) 19/05/2563 636/-63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
44 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 15/05/2563 636/63/60/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
45 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 14/05/2563 636/60/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 483 รายการ