f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ST-210 31/01/2562 636/60/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
437 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 31/01/2562 636/35/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
438 ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร 29/01/2562 636/40/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
439 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
440 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
441 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 29/01/2562 636/60/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
442 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๘๓๘-๐๕-๒ ทะเบียน ๙๖-๙๘๖๘ กทม. จํานวน ๓ รายการ 24/01/2562 636/30/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
443 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 636/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
444 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 636/60/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
445 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 636/60/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
446 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/02/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
447 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 12/01/2562 636/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
448 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 19/03/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
449 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 29 รายการ 14/01/2562 636/40/62/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
450 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ใช้ในงานปรับซ่อม เพื่อ Stock เข้าโรงงาน จํานวน ๑๑ รายการ 10/01/2562 636/30/62/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 436 ถึง 450 จาก 483 รายการ