f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 14/05/2563 636/60/63/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
47 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 15/04/2563 636/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
48 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 14/05/2563 636/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 13/05/2563 636/40/63/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
50 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 13/05/2563 636/60/63/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/18 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 08/05/2563 636/30/63/25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
52 ซื้อหลักเขตทางหลวง ขนาด 0.07x0.15x1.35 เมตร 12/05/2563 636/60/63/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/17 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 08/05/2563 636/30/63/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
54 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 08/05/2563 636/45/63/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
55 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 636/35/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
56 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 636/60/63/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 01/05/2563 636/60/63/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
58 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 25 รายการ 01/05/2563 636/40/63/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
59 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 30/04/2563 636/40/63/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
60 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ 30/04/2563 636/40/63/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 483 รายการ