f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.16+384 - กม.19+000 ปริมาณงาน 23,220 ตร.ม. 08/05/2563 ศก.2/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+780 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 ศก.2/30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/03/2563 636/45/63/128 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
94 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 26/03/2563 636/40/63/127 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
95 แผ่นสติกเกอร์ PVC สีดำด้าน ขนาด 0.53x50 เมตร 25/03/2563 636/60/63/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
96 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 15 รายการ 25/03/2563 636/60/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
97 ซื้อแผ่นสติกเกอร์ PVC สีดำด้าน 25/03/2563 636/60/63/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
98 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 ศก.2/18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
99 ซื้อวัสดุจราจร 8 รายการ 24/03/2563 636/60/63/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
100 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 24/03/2563 636/60/63/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 24/03/2563 636/40/63/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+300 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 636/-/63/124 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
103 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 636/-/63/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
104 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.2+850 - กม.3+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 636/-/63/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
105 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.45+550 - กม.46+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 636/-/63/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 483 รายการ