f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อโคมไฟฟ้าสัญญาณเตือน โซล่าเซลล์ ชนิดหลอด LED น้ำเงิน - แดง 19/03/2563 636/45/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
107 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 636/40/63/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
108 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.71+900 - กม.77+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,172 ตารางเมตร 07/05/2563 ศก.2/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
109 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 5 ระหว่าง กม.72+600 - กม.72+985, กม.75+015 - กม.76+065 และ กม.76+310 - กม.77+185 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 ศก.2/17/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
110 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS - 1 บรรจุ DRUM 200 กก. 17/03/2563 636/60/63/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 17/03/2563 636/60/63/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
112 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 17/03/2563 636/35/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
113 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 127 ตัน 16/03/2563 636/60/63/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
114 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+550 (เป็นตอนๆ) 01/05/2563 ศก.2/15/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
115 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2563 ศก.2/19/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
116 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 210 Ksc. จำนวน 10 ลบ.ม. 13/03/2563 636/60/63/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
117 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 210 Ksc. 13/03/2563 636/60/63/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
118 ซื้อNEW PRECAST BOX CULVERT 2.10x2.10x1.00 M. 13/03/2563 636/60/63/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
119 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 12/03/2563 636/60/63/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 12/02/2563 636/45/63/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 483 รายการ