f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 24/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200 - กม.27+788 และ กม.27+990 - กม.28+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 27/11/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 27/11/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 23/08/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/08/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 19/08/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 29/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+820 - กม.38+570 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 22/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 22/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 01/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.0+480 - กม.1+207 (RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 48 รายการ