f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 07/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 07/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 07/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.6+390 - กม.8+035 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 09/01/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่างปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 04/12/2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง สายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ยกเลิกแผน
46 30/11/2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง สายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 29/11/2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 26/11/2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 48 จาก 48 รายการ