แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท - ช่องจอม ตอน 1
ลงวันที่ 13/03/2561

'