แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 12/02/2563 615/45/63/87 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) รวม 3 รายการ 11/02/2563 615/60/63/84 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๒ รายการ 11/02/2563 615/60/63/83 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 จ้างเหมางานปรับปรุงจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม.๒๐๗+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/02/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 05/02/2563 615/60/63/79 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 03/02/2563 615/35/63/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 19 รายการ 24/01/2563 615/60/63/73 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน ๑,๔๐๐ ถุง 23/01/2563 615/60/63/72 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง) รวม 8 รายการ 22/01/2563 615/60/63/69 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ 21/01/2563 615/45/63/66 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๕ รายการ 20/01/2563 615/60/63/64 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 06/01/2563 615/60/63/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/01/2563 615/35/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง 25/12/2562 615/60/63/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 141 รายการ