แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 615/35/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 615/60/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 615/60/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 615/60/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 615/60/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 615/60/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 25/11/2562 615/60/63/21 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ 25/11/2562 615/45/63/20 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/11/2562 615/35/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 141 รายการ