แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเช็คระยะ รถ 44-0399-18-0 03/08/2563 615/-/32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจ้างเช็คระยะ รถ 44-9768-16-4 03/08/2563 615/-/31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 1 รายการ 04/08/2563 615/40/63/261 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba ครุภัณฑ์หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๗๔-๕๙ 04/08/2563 615/-/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ 04/08/2563 615/40/63/260 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ 24/07/2563 615/40/63/259 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 24/07/2563 615/60/63/258 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑ รายการ 24/07/2563 615/60/63/257 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 24/07/2563 615/60/63/256 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น 23/07/2563 615/35/81/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 งานจ้างเช็คระยะ 23/07/2563 615/-/30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวม 2 รายการ 23/07/2563 615/85/63/255 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2563 615/40/63/254 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ 23/07/2563 615/40/63/253 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 7440-001-07819-56 จำนวน 1 งาน 23/07/2563 615/-63/48 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 485 รายการ